Uczestnictwo bierne


Zapraszamy do udziału w konferencji: psychologów, nie tylko rehabilitacji, ale też innych specjalności, a także pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, doradców zawodowych, socjologów i pracowników socjalnych biorących udział w transdyscyplinarnych działaniach rehabilitacyjnych oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w badania związane z szeroko rozumianą rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Koszt uczestnictwa: 70 zł.

Opłata obejmuje:
 udział w sesjach, materiały konferencyjne, – 30,- zł
 koszt obiadu i przerwy kawowej – 40,- zł

Możliwe jest opłacenie jedynie udziału w konferencji, bez cateringu.

Ważne terminy:
 do 24. listopada 2013 – rejestracja i zgłoszenie uczestnictwa,
 do 27. listopada 2013 – dokonanie opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenie w w/w terminie uczestnictwa i dokonanie odpowiedniej opłaty jest konieczne do otrzymania materiałów konferencyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa, a także skorzystania z cateringu w ramach konferencji. Istnieje możliwość zakupienia obiadu na miejscu w stołówce akademickiej.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji – http://konteksty-rehabilitacji.blogspot.com

ZAPROSZENIE do udziału w konferencji jako uczestnik bierny wraz z programem konferencji zamieszczamy poniżej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz