Komitet naukowy i organizacyjny


Organizatorzy:
Katedra Psychologii Rehabilitacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Towarzystwo Naukowe KUL

Stowarzyszenie Fiore

Komitet Naukowy:
Przewodniczący:
prof. KUL dr hab. Wojciech Otrębski (KUL Lublin)
Członkowie:
prof. dr hab. Stanisław Kowalik (AWF Poznań)
prof. KUL dr hab. Kazimiera Krakowiak (KUL Lublin)
prof. KUL dr hab. Bogusław Marek (KUL Lublin)
prof. dr hab. Ewa Pisula (UW Warszawa)
prof. AWF dr hab. Elżbieta Rutkowska (AWF Warszawa/Biała Podlaska)
prof. dr hab. Andrzej Sękowski (KUL Lublin)

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
Dr Grzegorz Wiącek 
Członkowie:
Dr Katarzyna Mariańczyk
Dr Katarzyna Rutkowska
Mgr Agnieszka Czusz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz