Wymogi redakcyjne

Zasady przygotowania artykułów do przygotowywanej monografii wieloautorskiej znajdują się tutaj.

Polskie opracowanie standardów APA, można pobrać pod adresem:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz