Opłaty konferencyjne


Udział czynny w konferencji


Pełny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 350,- zł.
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach, materiały konferencyjne, catering – 180,- zł
- koszt wydania 1 rozdziału (artykułu) w recenzowanej monografii – 170,- zł

Koszt dodatkowego rozdziału (artykułu) w recenzowanej monografii: 170,- zł.


W razie pytań lub potrzeby wpłaty niestandardowej, np. w przypadku uczestnictwa w konferencji kilku współautorów jednego wystąpienia, prosimy o kontakt mejlowy.


W przypadku udziału czynnego prosimy o wpłaty po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do programu konferencji. Wpłaty prosimy dokonać do 15. listopada 2013r. 


Udział bierny w konferencji


Koszt uczestnictwa biernego w konferencji: 70,- zł.
Opłata obejmuje:
- udział w sesjach, materiały konferencyjne, – 30,- zł
- koszt obiadu i przerwy kawowej – 40,- zł
Możliwe jest opłacenie jedynie udziału w konferencji, bez cateringu.

W przypadku udziału biernego wpłaty prosimy dokonać do 27. listopada 2013r. 


Opłaty za udział czynny i bierny prosimy przesyłać na konto:


Towarzystwo Naukowe KUL
Bank Pekao S.A. Oddział Lublin
04 1240 5497 1111 0000 5004 9437

z dopiskiem "Metodologie i metody - [Imię i nazwisko wpłacającego]"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz