Ważne terminy


Udział czynny w konferencji

  • do 20. października 2013 – rejestracja zgłoszeń i streszczeń wystąpień,
  • do 31. października 2013 – kwalifikacja prac do wystąpienia w sesjach referatowych lub w sesji plakatowej,
  • do 15. listopada 2013 – dokonanie opłaty konferencyjnej (prosimy o wpłaty DOPIERO PO ZAKWALIFIKOWANIU wystąpienia do programu konferencji),
  • do 01. grudnia 2013– przesłanie na adres konferencji ostatecznej wersji elektronicznej prezentacji,
  • do 15. stycznia 2013 – przesłanie pełnego tekstu prac w wersji elektronicznej i w wydruku.


Udział bierny w konferencji

  • do 24. listopada 2013 – rejestracja i zgłoszenie uczestnictwa,
  • do 27. listopada 2013 – dokonanie opłaty konferencyjnej.
Zgłoszenie w w/w terminie uczestnictwa i dokonanie odpowiedniej opłaty jest konieczne do otrzymania materiałów konferencyjnych oraz certyfikatu uczestnictwa, a także skorzystania z cateringu w ramach konferencji. Istnieje możliwość zakupienia obiadu na miejscu w stołówce akademickiej.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz